<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

l

Kontakt

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vejforhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Information til alle nye og gamle sommerhusejere

Bestyrelsen får ofte spørgsmål om forskellige emner der vedrører området.

Vi vil med denne hjemmeside forsøge at efterkomme behovet for information.

Hjemmesiden erstatter blandt andet vores informationsbrochure.

Hvis der er informationer du mangler, er du meget velkommen til at kontakte Formand Jens Kristian Toft, Mobil: 29630521,

E-mail: mailto:post@boestrupstrand.dk


Adresseændringer
Hvis sommerhuset skifter ejer oplys da navn og adresse på den nye ejer.

Hvis sommerhusejer skifter hjemmeadresse oplys da navn og ny hjemmeadresse.

Adresseændringer skal sendes til:

Kasserer:
Henning Overgaard
Skovvej 17, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf.: 86889010 Mobil: 60238001
E-mail: ho-thorning@tdcadsl.dk

Sekretær:
Knud Jepsen

Ladefogedvej 142, 8200 Aarhus N (Lyngvej 3)

Mobil: 24409765

E-mail: knud.jepsen@gmail.com


Fællesareal ved Lyngvej