<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

l

Kontakt

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vejforhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Renovation

I foråret 2017 har vi fået nyt renovationssystem. Der bliver ikke længere tømt skraldeposer ved de enkelte huse og de gamle affalds-øer er væk. I stedet er der etableret Molok-stationer flere steder i området hvor man selv skal smide sit affald i Molok’en. De enkeltstående Molok’er er kun til husholdningsaffald. Ved Mosen er der opstillet Molok’er til papir og glas udover husholdningsaffaldet.

 

Der må ikke stilles andet affald på pladsen ved affaldsøen!

Alt andet affald (papkasser, lamper, byggematerialer, malerbøtter, tæpper o.s.v) skal på genbrugspladsen eller tages med hjem.

Husk også at fortælle om reglerne til dine lejere og andre brugere.

Husk også at det ikke er god tone at vende bilen i de indkørsler der ligger tæt på affaldsstationerne – kør rundt eller brug vejene som vendeplads.

 

Alle henvendelser vedrørende renovation skal rettes til:

Nomi4s Borgerservice

Mail: Borgerservice@nomi4s.dk

Tlf. 9610 6240 mandag-torsdag 8-15 fredag 8-13

Internet: www.nomi4s.dk

 


 

renovation_mosevej