<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

l

Kontakt

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vejforhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Vedligeholdelse af grundene

I deklarationerne for sommerhusområdet står der bl.a.:
”Sommerhusområdet må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art, og skal holdes i forsvarlig stand” F.eks. må gamle byggematerialer, udrangerede campingvogne, skurvogne m.m. ikke forefindes på grundene - hverken på bebyggede eller ubebyggede grunde.

Det påhviler den enkelte grundejer at vedligeholde og renholde sin grund. Grundejerne bør derfor overveje, især med baggrund i de storme, der har været i de senere år, om ikke nogle af de store træer bør fældes.

Når der fældes træer kan det være fristende at gemme grene og kviste langs den ene side af grunden i såkaldte brandfælder, myndighederne anbefaler at grene bortskaffes for at undgå selvantændelse i sommerperioden.

Der er mulighed for at få afhændet grene i forbindelse med de 2 afbrændingsdage, som bestyrelsen står for hvert år. Se dato i aktivitetskalenderen.

BRANDFARE.

Afbrænding af grene, kvas og affald på egen grund, må ikke finde sted.

 

Bestyrelse vil henlede opmærksomheden på farligheden ved bålpladser

– særlig i de knastørre sommermåneder.

En vildfaren gnist kan blive årsag til en katastrofe.

 

Der henstilles til, at undgå brug at åben ild.

 

Anvendelse af grill kan foregå under stor forsigtighed og kontrol.