A black and white image of a person's face

Description automatically generated with medium confidence

 

<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

 

       

 

 

Aktivitetskalender 2023

 

 

 

Søndag d 7. maj kl. 10-15 Flisningsdag

Sted: Mosevej/Jens’ sti.

 

Bestyrelsen henstiller til grundejerne om selv at bortskaffe øvrigt brændbart affald af hensyn til brandfaren. 

 

Lørdag d 20. maj kl. 9. Fælles arbejdsdag for grundejere.

Mødested ”Jørgens plads” for enden af Lyngvej.

Alle medlemmer, der har lyst og tid til at være med til at forskønne vores område, skal være meget velkomne. Medbring gerne trillebør, skovl, ørnenæb og andet værktøj.

Såfremt der bruges buskrydder/motorsav, skal man være påklædt efter reglerne.

Hvis det er muligt byder foreningen på en bid brød når arbejdet er afsluttet J

 

Generalforsamling lørdag d 17. juni 2023.

Dagsorden, tid og sted oplyses senere ved opslag og på mail.

 

Sommerfest på festpladsen lørdag d 15. juli kl.18

Der bliver opstillet festtelt med borde og stole.

Planerne med hensyn til mad og drikke er ikke klar endnu – der vil senere komme nærmere oplysninger.

Vi håber, at rigtig mange medlemmer med familie har mulighed for at være med.

En god og hyggelig måde, at udbygge nabofællesskabet på.

Alle er velkomne.

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson 2023