<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vej forhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Vedrørende indbetaling af kontingent for året 2023

Beløbet er 600,00 kr. og bedes indbetalt senest d. 31.8.2023.

 

Kontingentet kan indbetales via netbank på følgende kontonummer: 1551 9154345 eller

girokontonummer:  +01<  +9154345<

 

Vi skal venligst bede om, at der påføres navn og adr. på fritidshuset.

Eks. som følger.

Mosevej 1. = M.1

Lyngvej 1. = L.1

Bronzehøjen 1. = B.1

 

Vi henstiller til medlemmerne om at overholde denne betalingsfrist.