<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vej forhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Takt og tone

Hunde i snor
I området er der et rigt dyre – og fugleliv og frit løbende hunde kan gøre stor skade.

Foruden skaden på naturen kan frit løbende hunde også virke forskrækkende og skræmmende på andre mennesker der færdes i området.

Derfor – hold din hund i snor og sørg for at dens efterladenskaber ikke ligger på stierne til gene for andre.

Vis i øvrigt hensyn så vort område er et sted, hvor hunde er en naturlig del af hverdagen – det kræver selvfølgelig forståelse fra såvel de, der har hund, som de der ikke har.

Hastighed på vejen
Max 20 km i timen. I sommer perioden hvor vejene er tørre - støver det meget, sæt hastigheden ned.

Anvendelse af maskiner
I tidsrummet mellem kl. 12.30 og 14.00 og efter kl. 20.00 vis hensyn, måske vil naboen gerne have fred.
se dette link om
Støj

Opstår der problemer med naboen eller genboen

Gå til rette vedkommende og få en mindelig afklaring. Opstår der problemer af interesse for hele eller del af området, kan medlemmerne henvende sig til bestyrelsen.

Hvad kan vi gøre i fællesskab
I det tidlige forår afholdes der en fælles arbejdsdag, grundejerne opfordres til at deltage i vedligeholdelse af fællesområderne. Her er der mulighed for at få udført nogle vedligeholdelser og samtidig møde andre grundejere. (se i øvrigt aktivitetskalenderen)