<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vejforhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Vedligeholdelse af grundene

I deklarationerne for sommerhusområdet står der bl.a.:
”Sommerhusområdet må ikke benyttes til oplagsplads af nogen art, og skal holdes i forsvarlig stand.”  F.eks. må gamle byggematerialer, udrangerede campingvogne, skurvogne m.m. ikke forefindes på grundene - hverken på bebyggede eller ubebyggede grunde.

Det påhviler den enkelte grundejer at vedligeholde og renholde sin grund. Grundejerne bør derfor overveje, især med baggrund i de storme, der har været i de senere år, om ikke nogle af de store træer bør fældes.

Når der fældes træer kan det være fristende at gemme grene og kviste langs den ene side af grunden i såkaldte brandfælder, myndighederne anbefaler at grene bortskaffes for at undgå selvantændelse i sommerperioden.

Det kan være en god ide at gå sammen med naboerne om at dele lejen af en flishugger.

Hegn.

Vi har alle sammen naboer og dermed skel til nabogrunde.

I almindelighed løses opgaven med at passe skellet i mindelighed så længe man kan blive enige med sine naboer. Men der gælder et sæt regler for hvordan et skel må afmærkes – Hegnsloven. Her er fastsat regler for højde og pasning af hegn uanset om det er levende hegn (træer/buske) eller anden form for hegn. Du kan i nedenstående link set en let forståelig gennemgang af hegnsreglerne uanset om det er hegn mod en nabo eller mod fællesarealer, veje eller stier.

Hegnsloven i let forståelig udgave


BRANDFARE.

Afbrænding af grene, kvas og affald på egen grund, må ikke finde sted.

 

Bestyrelse vil henlede opmærksomheden på farligheden ved bålpladser

– særlig i de knastørre sommermåneder.

En vildfaren gnist kan blive årsag til en katastrofe.

 

Der henstilles til, at undgå brug at åben ild.

 

Anvendelse af grill kan foregå under stor forsigtighed og kontrol.