<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vejforhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Vores fællesarealer

Grundejerforeningen har 2 store fællesarealer. Et i det vestlige sommerhusområde og et andet ved fjorden.

Fællesarealet ved fjorden bruges meget af sommerhusejerne og deres gæster. Der er opsat en badebro i sommerperioden, den opsættes i juni måned og tages ned igen ca. 1 september.

Alt færdsel på badebroen er på eget ansvar, og alle skal være opmærksom på, at vanddybden er så lav, at hovedspring er forbudt.

I forbindelse med de hårde storme de senere år har kystlinien rykket sig flere meter, bestyrelsen har forsøgt at sikre kysten med kampesten, der henstilles til at disse sten ikke flyttes eller smides i vandet.

Ved stierne langs fjorden er der opsat bænke/borde som alle kan benytte. For at bevare området pænt opfordres alle til ikke at efterlade affald.

Der er mulighed for, at mindre jolle kan anbringes på svaj i området bl.a. nord for badebroen. Hvis et medlem ønsker sin båd placeret her, bør man sikre sig, at båden kan fortøjes forsvarligt til fjordbunden med en stærk line og til en solid og tung fortøjning, således at båden og fortøjningen ikke flytter sig ved højvande, eller ved stormvejr. Det er vigtigt at holde god afstand til nabo – bådene.

Der er store sten lige under vandspejlet, så vær opmærksom.


Mindre, fuldt beplantet, fællesareal ned til vandet


Fællesareal ved Lyngvej


Jørgens Plads ved Lyngvej


Stort frit fællesareal midt i området