A black and white image of a person's face

Description automatically generated with medium confidence

 

<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vejforhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Skive Kommunes spildvandspan for 2011 - 2022

Afskrift af artikel i Skive folkeblad sep. 2012.

Alle sommerhusområder i Skive kommune skal kloakeres.
Det har Skive Byråd besluttet som en del af en ny spildevandsplan for 2011 – 2022.

Arbejdet med at nedgrave de mange kilometer kloakrør går i gang i 2013, og sommerhusområdet i Hostrup samt Øster og Vester Hærup i Vestsalling bliver det første, hvor nedsivningsanlæg og septiktanke forsvinder.
Lundø ventes at blive det næste sted, hvor sommerhuse bliver tilsluttet et offentligt kloaknet.

Endnu er projekteringen til det omfattende arbejde i Vestsalling ikke begyndt, men sektionsleder ved Skive Vand, Jørgen Rasmussen, siger:
Vi forventer at komme i gang næste år og få arbejdet færdigt enten i slutningen af 2014 eller først i 2015.

Han bebuder, at der bliver taget kontakt til områdets grundejerforeninger for at få en dialog om det forestående arbejde, som vil medfører meget gravearbejde.

Det vil nok ikke være særlig populært, hvis der er en masse gravearbejde i juli, men på den anden side er vi nødt til at arbejde på den tid af året, hvor der kan arbejdes, lyder det fra Jørgen Rasmussen.

For sommerhusejerne følger der en større regning med, når de bliver tilsluttet kloaknettet.

Hvad der skal foregå på de private grunde i form af ledningsarbejde og med at sløjfe/fjerne nedsivningsanlæg skal lodsejerne selv betale, og dertil kommer afgiften for tilslutning til offentlig kloak.

Det koster i år 35.083 kr. inklusive moms, hvor der kun er tale om afledning af spildevand. Hvis der både udledes spildevand og regnvand er tilslutningsafgiften 58.472 kroner, men Jørgen Rasmussen
mener, at sommerhusejerne kun kommer til at udlede spildevand til kloaknettet.

Kommunens begrundelse for at kræve kloaknet i sommerhusområder er blandt andet, at mange nedsivningsanlæg har en alder, så de ikke længere fungerer tilstrækkeligt. Man er også opmærksom på, at vandforbruget er steget i sommerhuse, fordi husene bruges en større del af året end tidligere.

Men selv om der allerede om halvandet år ligger kloakledninger i sommerhusområdet Hostrup/Gyldendal er det ikke ensbetydende med, at alle ejere af et fritidshus i området straks skal tilsluttes.

Det kommer an på alderen på deres nedsivningsanlæg. Hvis de har et næsten nyt, godkendt nedsivningsanlæg, får de en frist.

I spildevandsplanen står der, at sommerhusejerne ” senest 20 år efter godkendelsen af et nedsivningsanlæg, men gerne før” skal tilsluttes kloaknettet.

Tidshorisonten på 20 år er valgt, fordi levetiden på et nedsivningsanlæg typisk er 20 år.