<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vejforhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Nye udstykninger

Notat fra Skive Folkeblad september 2009:

Selv om der aktuelt ikke synes behov for flere sommerhusgrunde i Virksund, bliver der nu mulighed for at købe 22 flere.

Skive kommunes økonomiudvalg godkendte i denne uge en lokalplan, der giver mulighed for etablering af yderligere 22 sommerhusgrunde.

Baggrunden er, at Skive kommune for godt og vel fire år siden af staten fik lov til at lægge 50 nye sommerhusgrunde ud i Virksund – på jord, der ligger bag eksisterende sommerhuse i Virksund.

Året efter blev en lokalplan for første etape af sommerhusudstykningen lavet. Og i næste uge godkender Skive Byråd en lokalplan, der tillader anden etape som følge af tildelingen for fire år siden.

Lokalplanforslaget siger blandt andet, at kommende byggeri skal have en karakter, der svarer til det eksisterende sommerhusområde – og med tilsvarende bestemmelser om bygningers omfang og udformning. Området vil fremtræde som en skovbevoksning, hvor de enkelte huse ligger i lysninger.

Der er ikke bygget ét nyt sommerhus på den fire år gamle udstykning. Men ejeren af den jord, anden etape skal ligge på, har ønsket at få lokalplanen på plads. Men den kan man umiddelbart gå i gang, hvis der kommer interesse for at købe.

Under høringen har der været et par indsigelser fra borgere, der har gjort opmærksom på, at de har vej-ret til jorden, som rummes af den nye lokalplan. Skive Kommune har sikret, at de beholder deres vej-ret. Skive Byråd godkender lokalplanen i næste uge.