<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vej forhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Renovation

Affaldssortering i sommerhusområdet Bøstrup Strand, 7840 Højslev

Vi skal alle sortere mere, så affaldet kan genanvendes og blive til nye produkter.

De nye krav til sortering gælder også for sommerhuse.

Nomi4s har derfor ændret skiltningen på beholderne til genanvendeligt affald ved miljøstationen ved Mosevej 47.

Miljøstationen består herefter af beholdere til:

· Glas og flasker

· Metal

· Papir og pap

· Plast og mad- og drikkekartoner

· Restaffald

· Madaffald (Se mail fra Nomi4s 14.februar 2024 )

Alle beholdere fremstår med nye skilte. Vedhæftet denne skrivelse er der en sorteringsvejledning, som kan hænges op i sommerhuset.

Ønskes yderligere information eller er der spørgsmål kan vi naturligvis kontaktes via mail borgerservice@nomi.dk eller tlf. 9610 6240

Venlig hilsen

Nomi4s, den 21. februar 2023

 

 

Der må ikke stilles andet (affald) ved miljøstationen!

Alt andet affald (papkasser, lamper, byggematerialer, malerbøtter, tæpper osv.) skal på genbrugspladsen eller tages med hjem.

Husk også at fortælle om reglerne til dine lejere og andre brugere.

Husk også at det ikke er god tone at vende bilen i de indkørsler der ligger tæt på affaldsstationerne – kør rundt eller brug vejen som vendeplads.

Ved Mosevej 47 samtlige typer affald

A picture containing tree, outdoor, ground, dirt

Description automatically generated

Ved Mosevej 13, 78, 128 og 179 kun madaffald og restaffaldA picture containing tree, outdoor, surrounded

Description automatically generated