<< Til forsiden

 

Information

l

Aktivitetskalender

l

Foreningen

l

Bestyrelsen

l

Billeder

l

Kontakt

 

 

Kontingent

Oversigtskort

Fællesarealer

Vejforhold

Vedligeholdelse af grunde

Renovation

Spildevandsplan

Nye udstykninger

Takt og tone

Vejforhold og beplantning ved vejene

Vedligeholdelse af vejene bliver let et debatemne. På den ene side vil vi gerne have fine veje, på den anden side skal de heller ikke være så gode, at der kan køres for hurtigt.

Når vejen er tør hvirvler motorkøretøjer støv op, det generer gående og cyklende samt er yderst ubehagelig for de grundejere med grund ud til vejen.

Hastigheden i området er max. 20 km/t, der må også gerne køres langsommere. I regnperioder er det ikke muligt at gøre meget ved vejene, da trafikken i løbet af kort tid laver huller. Vejene vedligeholdes i tørre perioder, når der er behov derfor.

Vejene vedligeholdes ikke i vinterperioden.

Grundejerforeningen foretager ikke snerydning i området, hvis der i vinterperioden bliver ekstremt meget sne, vil der blive ryddet et enkelt spor.

På marken overfor Mosevej 237 vil der som regel være en dynge grus. Skulle den fælles grusvej i nærheden af din grund trænge til at få dækket et hul, er du velkommen til at hente grus der.

Vær opmærksom på, tilkørselsvejene til sommerhuset skal opfylde følgende krav:
- Mindst 3 meter brede.
- En fri højde på mindst 4,2 meter over tilkørselsvejene.
- Grene, hække og buske må ikke vokse ud over tilkørselsvejene.

I øvrigt kræver Brandmyndighederne, at redningskøretøjer uhindret og hurtigt kan komme frem i tilfælde af brand og andre ulykker.

Græsrabatten på begge sider af vejene, vedligeholdes og holdes fri for beplantning af grundejerne. (se i øvrigt folderen fra Renovationsselskabet Nomi 4-S som er udsendt til alle grundejere)